19. oktobar 2016. - Filmski centar Srbije (FCS) - Konkurs za sufinansiranje proizvodnje eksperimentalnih filmova i video arta u 2016.