12. oktobar 2016. - Trag fondacija   -  Konkurs kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja o ulozi i učešću građana u demokratskim procesima