Do utroška sredstava - Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – više konkursa
umetnički i stari zanati
novo zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja
za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. Godini
za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena
za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja