25.11.2016. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Stalni otvoreni Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016.