13. mart 2016. – Fondacija za otvoreno društvo -  Konkurs za programe: Suzbijanje ekstremizma, Položaj etničkih manjina, Inkluzija Roma i Položaj i prava pripadnika LGBT zajednice.