22. avg 2014. - Ministarstvo omladine i sporta  -  Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije