15 avgust 2014 -  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu - Konkurs
za unapređenje izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika