1. sept 2014. - Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova - Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine