7. Avgust 2014. - Kancelarija za ljudska i manjinska prava - Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.