1 novembar 2014. - Ministarstvo kulture i informisanja -  sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove