18. Jul 2014. – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu - Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019