31.10.2014. - Pokrajinski sekretarijata za finansije  - Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.