16.jun 2014. -  Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Srbiji   -   Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine