01. октобар 2014. -  Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе   -  Двa кoнкурсa зa oпштинe и грaдoвe