4. april 2014.  - Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija  - Zaštita potrošača sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača.