4. april 2014  -  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju – Finansiranje  programa u oblasti socijalne zaštite u AP Vojvodini