24. i  28. mart 2014. - Ministarstvo omladine i sporta – 8 konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

http://mladisuzakon.rs/index.php/2013-10-03-13-36-17/477-prvi-krug-konkursa-za-programe-i-projekte-u-oblastima-omladinskog-sektora