3. april  2017 - Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom – dva konkursa