01.09.2017. - Ministarstvo kulture i informisanja –  Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove