16. avgust 2016. - Ministarstvo omladine i sporta –  Konkursi  za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora