14. 09. 2016. -  Kancelarija za ljudska i manjinska prava - KONKURS za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji