27. јун 2016 -  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалнa питања -  Jавни позив за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите