11.jul 2016. – Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA - Poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda