6. jul 2016. - Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi uz podršku GIZ-a - konkurs za dodelu grantova za male projekte u prekograničnim regionima Drina-Tara, Drina-Sava, Prespa i Šara