13. juni 2016. - Centar za promociju civilnog društva (BH) sa partnerima Centar za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija), Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (Crna Gora), Centar za razvoj neprofitnog sektora (Srbija) i YADA Fondacija (Turska) -  SMART START, Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno preduzetništvo i inovacije

http://www.civilnodrustvo.ba/vijesti/poziv_za_podnosenje_aplikacija_-_smart_start.html