31. mart 2016.  - Ambasada Holandije u Beogradu – Konkurs  Fonda za ljudska prava za organizacije civilnog društva  za oblasti:    Jednaka prava za LGBT,  jednaka prava za žene,   sloboda izražavanja i slobodi interneta.