22.03.2016. - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2016.