5. decembar 2014 – Grad Beograd, Sekretarijat za kulturu - Konkurs za prijavu projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Beograda u 2015.