25. nov 2014 – Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu - Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja za oblast boračko-invalidske zaštite