Bez roka – Ambasada Japana - POPOS donacije za osnovne i urgentne potrebe stanovništva.
Fiskalna godina traje od aprila do marta naredne godine.