30. septembar 2013. -  Kancelarija za ljudska i manjinska prava - Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/projekti-l/konkursi/338-konkurs-za-projekte-udruzenja-za-realizaciju-akcionog-plana-za-sprovodenje-strategije-za-unapredivanje-polozaja-roma-u-republici-srbiji