1. nov 2013. - Erste Bank a.d. Novi Sad   - Sponzorstva i donacije za 2014