17. јун 2013. - Националнa агенцијa за регионални развој  - Програм подршке развоју иновативних кластера у 2013.