15. jun 2013. - Resurs centar za Sremski okrug - Finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih za sremski okrug