1/7/2017  -  Filmski centar Srbije -   Sufinansiranje žanrovski određenog celovečernjeg igranog filma