3. mart 2017. - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine -   4 konkursa

organizacije etničkih zajednica, negovanja međunacionalne tolerancije, službena upotreba jezika nacionalnih manjina, nastavak projekta „Dekade inkluzije Roma”