18. 11. 2016 - Kancelarija za ljudska i manjinska prava -   konkurs za projekte udruženja u cilju promocije, unapređenja i zaštite ljudskih prava LGBT osoba