14. jul 2016.  - UNDP  -     Konkurs za organizacije civilnog društva u oblasti unapređenja saradnje između lokalnih samouprava i civilnog sektora i medija, deo projekta „Unapređivanje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“

http://www.undp.org.rs/tenders_new.html