18. decembаr 2015. - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Programski Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016.