13.03.2015. - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  -  Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom