Bez roka - Fond za otvoreno društvo Srbija -  Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika; Transparentnost i odgovornost (anti-korupcija);  Poštovanje prava nacionalnih manjina;  Inkluzija Roma; Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba; Inkluzivno obrazovanje; Suzbijanje ekstremističkih ideologija; Javni interes u medijima.