12. decembar 2014. - Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu - Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.