09. oktobar 2014. – Beograd/Opština Čukarica – Tri konkursa: sport, kulturno amaterska društava, udruženja