Dec 2014 - Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj - Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini ( privredna društva )

http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=135:konkurs-za-sufinansiranje-pogona-za-primenu-novih-tehnologija-u-ap-vojvodini&catid=2:javni-pozivi&Itemid=14