18.2.2014 -  Ekumenska inicijativa žena - Žene koje brda premještaju