15. sept 2013. -  Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova  -   za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu