07. maj 2013. – Kancelarija za evropske integracije - konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

http://www.seio.gov.rs/vesti.145.html?newsid=1446