1. март 2013 - Комесаријат за избеглице и миграције - Зa истраживања од значаја за утврђивање стања и потреба корисничке популације, пројекте правне и другe помоћи и информисаности